I Risør gikk redaktørene i strupen på hverandre ved krigsutbruddet - endte med fengsel og liv i ensomhet

Da krigen kom til Norge og Risør sto byens to redaktører ovenfor et vanskelig valg. Én gikk i fengsel for sine meninger, mens en tapte alt ved å stå okkupanten nær. Dette blir behørig omtalt i boka «Aust-Agder under okkupasjonen» om det som foregikk.
Publisert