Kultursjefen og næringssjefen: – Risør er bedre enn sitt rykte

Innlegg: Torolv Kroglund (t.v) og Bård Birkedal

Innlegg: Torolv Kroglund (t.v) og Bård Birkedal

Av

Risørs to toppsjefer tar oppgjør med et situasjonsbilde de mer er regelrett galt.

DEL

MeningerI Risør synes det å være en utpreget aktivitet å uttrykke misnøye, pessimisme og tro på at alle piler peker nedover. Men svært mye tilsier at vi heller burde uttrykke positivitet og optimisme.

Rapporten Agdertall 2018 synliggjør at kulturkommunen Risør scorer høyt også i årets kulturindeks. Vi er på 21. plass i landssammenheng og i Agder er vi bare slått av Agders hovedstad; Kristiansand, når man måler på godt kulturtilbud for en rimelig pris. Vi tar kanskje dette for gitt, men slike tall kommer av en bevisst satsing på kultur, både i bredde, og på et høyt kvalitetsfokus fra både kulturarbeidere, kommuneadministrasjon og politikere. Det er også svært imponerende for en liten kommune i utkanten. Dette må også ha noe å si for livskvaliteten.

Hundre flere arbeidsplasser på tre år

I 2016 var det 2522 arbeidsplasser i Risør kommune. I siste kvartal 2018 var dette tallet steget til 2620. Det er altså100 flere arbeidsplasser i Risør enn det var for tre år siden. Samtidig er det en positiv utvikling i hele regionen som har bidratt til at sysselsettingsandelen (altså andelen av den voksen befolkningen som har fast jobb) har steget fra 56% til nesten 59%. Det er fortsatt en lang vei til et nasjonalt snitt på 66 % sysselsettingsandel, men vi er på rett vei. Arbeidsledigheten er samtidig rekordlav. Demografien viser tegn til bekymring, men det overordnede bildet er små utslag på antall bosatte i Risør, målt over et langt tidsspenn. Vi vet samtidig at stadig flere med sekundær bolig i Risør tilbringer mer tid her.Vi må være stolte av det vi er og har. Det er ingen revolusjon, men snarere en stadig og stødig evolusjon på kultur og næringssiden i kommunen.

Også kommuneøkonomien er bedre enn mange har inntrykk av. Det har vært levert overskudd alle de siste årene og vi har en god «buffer» på fond. Også her kommer vi best ut av alle kommunene i øst i Agder.

Lov å feile

Det kan være klokt å skue litt tilbake i historien - noe vi får anledning til når første bok i Risørs historie (den nyere historien) utkommer denne sommeren - men da med evnen til også å se framover. Vi må være stolte og fornøyde med det vi har oppnådd, og samtidig tenke oss fem og ti år fram i tid. Da kan vi ikke bare la ting bare skure og gå «slik det alltid har vært gjort». Hvilke grep er det vi må ta i dag som sikrer like god, eller bedre, uttelling i årene som kommer? Både kommunens administrasjon, politikere og folk flest må gis mulighet til å handle og forsøke å gjøre ting bedre og på en ny måte. Sammen må vi skape en utviklingskultur i Risør hvor det også er lov å feile.

Tidligere tok man utgangspunkt i at dersom arbeidsplassene kom til et sted, ville befolkningsøkningen og veksten komme etter. I dag er det imidlertid sånn at den rette arbeidskraften, med den rette kompetansen, er den største utfordringen for å skape arbeidsplasser. Det å lykkes med utvikling handler derfor om noe mer enn å bidra til å skape og skaffe arbeidsplasser. Skal vi lykkes med å imøtegå utfordringene i Risør, øke verdiskapningen, utvikle, beholde og skape nye arbeidsplasser må vi jobbe helhetlig, både kommunalt og regionalt, for å gjøre det attraktivt å jobbe, bo, og utvikle seg i kommunen og i regionen.

Ganger ingen å skape et bilde av Risør i bakevja

I Risør skal vi derfor fortsette å se kulturtilbudet, stedsutvikling og samfunnsutvikling som et fundament for å skape videre vekst og utvikling. Som kommune skal vi ha fokus på rammebetingelsene for å drive gjennom gode tiltak og spille på lag med initiativene som kommer fra vår kreative og drivende befolkning. Sammen skal vi gjøre Risør attraktiv for næringsliv, besøkende og for beboere. Vi vet at enkeltpersoner og ildsjeler er utrolig viktig for betydningsfulle tiltak, nyskapningsinitiativer eller nye veivalg som er blitt tatt i kommunene.

En ting er helt sikkert: det gagner ingen å skape et bilde av Risør som et sted i bakevja, i ytterkanten av det nye Agder. Snarere tvert imot mener vi det er viktig å vise til at Risør har mye å tilby og tilføre det nye Agder. Dette må vi sammen synliggjøre vestover mot den nye fylkeshovedstaden og østover mot hovedstaden

Vi er stolte av alle de som hver dag skaper verdier i Risør og gleder oss til å bidra til fortsatt utvikling i årene fremover.

Artikkeltags