– Hvem var sjømannen som skrev takkebrevet i 1945?

Av

Småskipshandelen over Skagerrak mellom Sydøstkysten av Norge og Nord-Jylland var en meget viktig forbindelseslinje både i fredstid og i krisetider.