– Bør de falne fra Risør under 1. verdenskrig få et eget minnesmerke?

Av