Kommunen foreslår Vanntårnet eller Urheia til ny telemast

Politikerne sa enstemmig nei da Telia ønsket å forlenge masta på Risørflekken. Nå har administrasjonen spilt inn to alternativer til telegiganten.