- Med å legge ny E18 mot Vegårshei vil området blomstre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

E 18: Mange er opptatt av kommunedelplanen for ny E18, og behandlingene det interkommunale planutvalget og de lokale politikerne snart skal ha. Gjennom infomøter og dialogmøte med Nye Veier, Asplan Viak og Rambøll har vi fått både kunnskap og kjennskap.

Fra gruppearbeidet som ble gjennomført på Risør Rådhus la en av gruppene fram sitt høyest prioriterte forslag; å bygge ut eksisterende Europavei gjennom Akland, og sprenge vekk tunellene. Vi har en helt annen oppfatning på hva som vil gavne kommunens innbyggere og vi som bor i området. Og det er lagt ifra å hente fram de gamle veiutbyggingsplanene.

Avkjøring ved SIVA

Vårt viktigste innspill er å få avkjøring til Risør lagt til i området ved Siva, samt å gjøre nåværende E18 til en reservevei/lokalvei.

I vårt nærområde Akland er bebyggelsen spredt, hvor hovedtyngden er samlet i det kommunale boligfeltet. Området har flere byggeklare tomter. De siste årene har mange unge flyttet til, og vi ser ytterligere økning av yngre familier i tiden framover. Vi vet kommunens innbyggertall synker. Velforeningen har de siste årene brukt midler på lekesteder og turstier, og badeplassen er rustet opp.

Vi har Akeland gård fra 1670-tallet i vårt nærmiljø som er tett på nåværende Europavei. Gården har en viktig historisk verdi for kommunen og landsdelen, og for nærmiljøet en stolthet å vise til. Vi mener gården har en stor nasjonal verdi, på lik linje med trehusene i sentrum av Risør. En firefelts motorvei like ved husveggen passer ikke inn.

Nåværende E18 er en naturlig reservevei der en beholder tunellen Sørlandsporten som en del av veihistorien, av den grunn har også tunellen en nasjonal verdi. Hvem har ikke brukt «Sørlandsporten» som stedsbeskrivelse når en kommer til Sørlandet?

Vi ser det som riktig å ha avkjøringen til Risør ved næringsområdet Siva. Arbeidsplassene er viktige for oss, og kommunen har utviklingsplaner for næringstomter. Nærhet til E18 (av- og påkjøring) er en vesentlig nødvendighet for Risør i sin helhet, og for oss som jobber ut av kommunen.

Trygge rammer

Ved helt eller delvis stenging av E18 (veiarbeid/ulykke) opplever vi bruk av den gamle riksvei 40 som direkte farlig hvor tungtransport setter seg fast i Skjæringa. I følge Transportøkonomiske institutt har Norge mer tungtransport enn andre europeiske land. Med fokus på trafikkstøyen som har hatt enorm utvikling siden kommunens boligfelt ble etablert på slutten av 70-tallet, er det nå naturlig å legge ny E18 bort fra nærmiljøet.

Velforeningen ønsker å ha trygge, fornøyde beboere med gode rammer, skolebarnas og 6-åringenes skolebusstopp bør ha lengre avstand til hovedferdselsårene enn dagens som er ca. 100 meter.

Blir den nåværende E18-strekningen fra Brokelandsheia til Akland en del av reserveveien som brukes de gangene E18 stenges, vil tettstedene Fiane og Søndeled med sine barneskoler få enda mer trafikktrygghet enn slik det er i dag.

Kommunens politikere ønsker vekst. Med å legge ny E18 mot Vegårshei vil området gi en sosialøkonomisk gevinst og blomstre etter kommuneplanens mål.

Artikkeltags