Risør er bedre rigget enn de fleste mot klimaendringer

Det kommer frem i en rapport forsikringsselskapet If har gjort sammen med CICERO Senter for klimaforskning.