90 dyre sekunder

Av

Velforeningsleder Gerd Langmyr på Akland mener Nye Veiers opprinnelige forslag,med kryss i Barlinddalen, må stå.