Kystkulturbesøk kan gi gratisinngang på trebåten

Per Kristian Lunden og Ole-Jacob Broch. Moen trebåtbyggeri

Per Kristian Lunden og Ole-Jacob Broch. Moen trebåtbyggeri

Av
DEL

Bøker, arkivdigitalisering og formidler av tradisjonelle håndverkstradisjoner. Vi skriver om aktivitetene til Risør Kystkultursenter, adresse Moen. Et av i alt 14 besøkssteder i et nettverk av steder og fartøyer knyttet til sjøfart på Sørlandet.

Kystkultursenteret på Moen har i flere år hatt fokus på det verdifulle arkivmaterialet som finnes bevart etter båtbyggeriene på Moen. En del av arkivene er digitalisert, og arbeidet fortsetter. Målsettingen er at ved å gjøre disse arkivene tilgjengelige vil publikum få et innblikk i arbeidslivet til de mange som i båtbuene på Moen ivaretok og utviklet båtbyggerfaget.

Et håndverk som for øvrig bidro til å gjøre Moen og Risør til et navn blant båtfolk både i England og USA, for ikke å glemme blant fiskere og kystfraktbesetninger her hjemme.

En annen viktig del av kystkultursenterets fokusområde er bygningsvern. Båtbuene på Moen krever atskillig i form av restaurering dersom de skal forbli intakte og kunne benyttes også for ettertiden.

Leder av styret i kystkultursenteret er Ole Jacob Broch (bildet), og han opplyser at kystkultursenteret for få dager siden hadde sitt årsmøte. Han kan videre fortelle at det i år skal gjøres atskillig knyttet til skilting da senteret nok er relativt ukjent for mange. Noe annet som han for øvrig håper vil hjelpe, er at de 14 besøksstedene skal samarbeide slik at hvert besøk gir «poeng» som, når mange nok er opparbeidet, vil gi gratis adgang til trebåtfestivalen.

– Detaljene er ikke helt på plass, men blir gjort kjent på hjemmesidene til de respektive stedene i nær fremtid, sier Broch. Med seg i styret har han for øvrig båtbygger Lars Grønvold, kulturhistoriker Torstein Aresson, organisasjonsutvikler og seiler Torleif Torleifsson, båtbygger Espen Sommerfelt Kai Patricksson, som representerer det lokale kystlaget og et medlem som er valgt fra det sittende bystyret. I dag innehas dette vervet av Torhild Gregersen (A).

Artikkeltags