Økt beredskap etter 2009

Full City-ulykken førte til økt fokus på oljevernberedskap, og flere tiltak har blitt gjort etter 2009.