–Er det mulig å få til et gratis møtested der vi kan øve på norsk sammen med en lærer ?

Julia Sudakoviene bor på Søndeled. Hun skal stemme under kommunevalget i år, men har ennå ikke helt bestemt seg, likevel har hun en viss formening om hvor stemmen hennes går. Hun har et spørsmål til politikerne.