Ny risørvei: Sier nei til alternetive linjer

Spørsmålet om ny risørvei skal planlegges i andre traseer enn langs dagens eksisterende vei, er lite aktuelt, i følge risørordfører Per Kr. Lunden.