- Man trenger ingen underskrifter for at saken skal komme tilbake til bystyret

Innleggsforfattere: Sverre Aukland (helseaktør og innbygger i Risør) og Ragni MacQueen Leifson (bystyrerepresentant for Risør AP)

Innleggsforfattere: Sverre Aukland (helseaktør og innbygger i Risør) og Ragni MacQueen Leifson (bystyrerepresentant for Risør AP)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kjære Ynge Tørrestad!

Vi viser til ditt innlegg i AAB 9. 11. 17. Det er flott at mange engasjerer seg i planene rundt det fremtidige helsetilbudet i primærhelsetjenesten  i kommunen vår.

Vi er enige

Det ganske riktig som du understreker at det er Risør kommunes plikt å sikre innbyggernes tilgang til kvalitativ gode helsetjenester. Vi tror som deg, at skal vi klare å tiltrekke oss kvalifisert og dyktig helsepersonell må man bygge opp tverrfaglige miljøer- tverrfaglige helseteam. Vi er også helt enig med deg: det er pasientens behov som må komme i første rekke. Derfor var det bred politisk enighet om samlokalisering.

Så langt er vi helt enig.

Uenighet og usikkerhet

Så insinuerer  du at lokalpolitikerne ikke har satt seg inn i planene til Sørlandets Helsepark. Planarbeidet rundt nytt samlet helsehus har pågått i 3 ÅR (siden høsten 2014). Lederen for Sørlandets Helsepark har ved flere anledninger lagt sine planer frem for bl.a. politikere og politiske partier. I Sørlandets Helsepark styre har det sittet en lokalpolitiker så kontakten er god. I tillegg støtter Risør kommune opp  om aktivitet i Sørlandets Helsepark, så samarbeidsviljen er det ikke noe i å si på.

Vi håper virkelig at Sørlandets Helsepark vil vokse og bli et attraktivt tilbud med et godt fagmiljø. Fremtiden som rehabiliteringssenter er nok usikker- for å si det mildt. Tiden da kommunene/sykehusene kjøpte rehabiliteringsplasser forsvant med Samhandlingsreformen. At det da skulle bli ”et stort fagmiljø” rundt dette gjenstår jo da å se, men ikke noe hadde vært bedre.

Politikerne har selvfølgelig vurdert nøye om det er riktig å satse på samling av primærhelsetjenestetilbudet i Sørlandets Helsepark . Det skulle bare mangle.

Bystyret vedtok, etter å vurdert dette i 3 år, 22.6. 17, med 25 mot 4 stemmer å gå videre med et forprosjekt for å utrede Tjenngata 9.

Man lytter/hensyn tar da blant annet til :

  • at de eksisterende fastlegene og fysioterapeutene (med kommunalt tilskudd) samlet ga uttrykk for at de ville bli værende i sine lokaler dersom plasseringen ble Sørlandets Helsepark
  • kommunelegen uttrykte skepsis til samlokalisering med alternative behandlere
  • lokalisering tett på omsorgsboliger, sykehjem, kommuneadministrasjon, sentrum
  • kommunal eiendom og bygg sikrer at man har kontroll for fremtiden

(For utfyllende informasjon se Risør kommunes hjemmeside, sak 58/17 fra bystyremøte 22.6.17)

Sandefjord

Tørrestad uttrykker begeistring for Sandefjords løsning av sine primærhelsetjeneste tilbud. Sandefjord er betydelig større enn Risør. Men likevel; med et kommunalt styrt Helsehus på Tjenna og Sørlandets Helsepark i Caspersen vei- vil vi til forveksling ligne Sandefjords organisering: Sandefjords Kommunale Medisinske Senter og Sandefjord Helsepark, privat, som altså lever side ved side. Vi kan ikke se noen problemer med det.

Vann på Tjenna

Ja vist er det vann på Tjenna når det er flom.  Men huset som ble bygget på åtti tallet står på peler og har ikke setningsskader. Det er grunnen rundt som ”setter seg”. Ja dette fører til utfordring, men dette er en unik lokalisasjon på en stor kommunal tomt og med eksisterende helsetjenester. Pluss stor parkeringsplass som for øvrig klarte seg fint under flommen, dvs at dreneringstiltak og masseutskifting har fungert veldig fint.

Dyrt?

Ja dette kommer til koste mye penger. Det vil det uansett gjøre, uavhengig hvilket valg som ble tatt. Både nytt helsehus i sentrum og ombygging av helseparken. Politikerne må selvsagt være sitt ansvar bevist og vurdere kost-nytten av dette. Derfor ble det i juni vedtatt etablert en prosjektgruppe som nå bl.a. utreder nettopp kostnader, grunnforhold, romprogram, arkitektur og hvilke grupper som skal inn i bygget.

Underskrifter Er enda mer overbevist enn før: - Stans helsehusplanene på Tjenna!

Denne saken skal tilbake til bystyret etter utredningen. Så man trenger ingen underskrifter for at dette skal skje.

Men vi er helt enige: det er hensynet til befolkningens helsetilbud- hensynet til pasientene som er det viktige.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken