Politikerne sa ja til å garantere for at Kjempesteinsmyra får varme

Varmen er slått på.