Politikerne er helt samkjørte: Vil ikke røre Hope skole

Rådmannen mente man burde se på skolestrukturen, men både Hope, Søndeled og Risør skal fortsatt ha fullverdige skole- og barnehagetilbud.