Første sjekk av gågata

Risør kommune har startet arbeidet med å skaffe seg oversikt over tilstanden til kaifronten i Strandgata.