Rydder veiene før regnet kommer

Før regnet atter skal høje ned over oss, ble fylkesveiene i sentrum idag skrapet for snø og is.