Havbunnen utenfor den planlagte bystranda er sterkt forurenset

Sjøbunnen like utenfor den planlagte bystranda på Holmen er sterkt forurenset. Men det påvirker ikke arbeidet med å få på plass stranden.