Hva er Risør? Helt sikkert mange ting. Men også helt sikkert et samfunn der kystkulturen er levende og viktig del av folks identitet. Risør er noe helt spesielt. Av Norges nesten 400 kommuner er denne kommunen en tydelig og stolt bærer av den livsstil, de tradisjoner og den kompetanse som århundrer vendt mot havet midt i Norges vakreste skjærgård har gitt. Fortsatt har Risør levende kystlag, et fiskemottak som selger fisk fra egne fiskere, nesten uberørte men svært populære holmer og skjær fra Fie i vest til Gjernestangen i øst, regatta med slanke trebåter hver fredag, St. Hansbål på fjorden og masse både trebåter og plastbåter som gir uttrykk for en lidenskap for de kvaliteter som livet i skjærgården gir.

Den hvite trehusbyen er forbilledlig ivaretatt av gode håndverkere og hvert hus ånder historier om mennesker som har levd av og ved havet. Risør har dessuten fortsatt et par trebåtbyggerier som ikke bare vedlikeholder og bygger båter, men også videreutvikler den fagkompetanse som har vært så viktig for livet ved sjøen.

En gang i året feirer Risør denne kystkulturen. Risør Trebåtfestival trekker hvert år mer enn ti tusen besøkende. Hele pollen, byens torg og samlingspunkt, fylles med båter og folk. Men bak et høyt gjerde. Byens viktigste samlingspunkt stenges av. Kystkulturen som er så viktig for byens identitet gjerdes inn. For en tusenlapp eller så kan du få slippe inn med familien din og beskue både mennesker og båter som om var de alle en attraksjon snart verdt et museum.

Trebåtfestivalen er resultatet av mye dugnadsarbeid. Men en del store kostnader er uløselig knyttet til et slik arrangement. Musikere, vakter, moringer og mere til må betales. Billettinntektene er ment å finansiere disse. For å sikre festivalen en inntekt på en drøy million kroner stenges byen av. Torget og pollen blir bare tilgjengelig for betalende. Kan det være i kommunens interesse? Burde ikke Trebåten være kommunens stolthet og en av de viktigste satsingene i byen? En satsing som både videreutvikler byens sanne identitet, skaper liv og kulturopplevelser til glede for byens befolkning, og et attraktivt og autentisk reisemål for alle som bruker fritiden sin her og alle tilreisende. Dermed kunne festivalen også være en satsing som skaper arbeidsplasser i en by der sommerturismen er et viktig levebrød, enten du selger is eller er håndverker.

Når man sjekker regnskapene til Trebåtfestivalen, er det lett å se at kommunens politikere på ingen måte ser tingene slik. Kommunens finansielle bidrag til festivalen beløper seg til mindre enn prisen av en liten brukt plastbåt. Det er urovekkende. Det burde være tverrpolitisk enighet om at Trebåtfestivalen skal være en åpen og viktig arena for verdiskaping og attraktivitet for Risør-samfunnet.

Dette handler om mye mer enn tre dager med festival. Dette handler om Risørs identitet og verdiskapingsgrunnlag. Det kan ikke havne i en innhegning.

Kronikk av Vincent Fleischer