Prestisjeprosjektet Risørveien møter sterk kritikk fra dem som bor langs veien

Av

15. februar må de ha kommet med sine tilbakemeldinger.