Rivning eller ombygging av Tjennasenteret?

- Dersom rivning blir godkjent, blir det interessantå se kommunens behandling, når en privatperson fremmer søknad om å rive noe i sentrum, og fylkeskommunen fraråder rivning, skriver Arild Mathisen.

- Dersom rivning blir godkjent, blir det interessantå se kommunens behandling, når en privatperson fremmer søknad om å rive noe i sentrum, og fylkeskommunen fraråder rivning, skriver Arild Mathisen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da er det for tredje gang innsendt søknad om rammetillatelse for prosjektet på Tjenna, og for andre gang er det innhentet uttalelse fra Agder fylkeskommune i forbindelse med byggeplanene.

Fylkeskommunens uttalelse har begge gangene vært krystallklare: Det frarådes å rive eksisterende bygningsmasse.

Bakgrunnen for den klare konklusjonen som fylkeskommunen har uttalt er følgende, hentet fra brevet:

«Anlegget ble betraktet som banebrytende i innhold og utforming fordi beboerne fikk egne leiligheter og anlegget var tilpasset eksisterende bebyggelse. Bygningsmassen har et små-skalaformat med oppdelte volumer og pulttak med rød tegl, og intime gårdsrom. Bygget høstet anerkjennelse i det nasjonale arkitektmiljøet og ble omtalt i forbindelse med Europeisk Arkitekturvernår 1975.»

Med utgangspunkt i det fylkeskommunen skriver som begrunnelse, er det underlig at ikke kommunen foretok en nærmere utredning av mulighetene for ombygging helt i startfasen. Videre er det noe underlig hvor tydelig kommunedirektøren er om mulige problemer som knytter seg til «alternativ2» ombygging, uten at temaet i det hele tatt har vært utredet.

I plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd, heter det følgende:

«Vedvurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1–8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»

Nevnte lovbestemmelse er helt klar, da det heter «tillegges særlig vekt» og «Kommunen bør ikke». Så langt jeg kjenner til, så har alltid en fraråding fra fylkeskommunen eller miljøvernavdelingen blitt hensyntatt i kommunens avgjørelser, da lovens «bør»likestilles med «skal». Da blir det svært underlig at det er en annen holdning når kommunen er tiltakshaver. I denne saken har fylkeskommunen, i to uttalelser, frarådet rivning.

Dersom rivning blir godkjent, blir det interessantå se kommunens behandling, når en privatperson fremmer søknad om å rive noe i sentrum, og fylkeskommunen fraråder rivning.

Da gjenstår det å se hva bystyret mener om denne viktige avgjørelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken