Røde tall for blå næring – Agder Mussels gikk med 1,1 millioner i underskudd i fjor

Selskapet Agder Mussels AS, som eier fem blåskjellanlegg i Risør, greide ikke å holde hodet over vannet da regnskapet for fjoråret nylig ble presentert. Underskuddet landet på over 1,1 millioner kroner, og i selskapets årsberetning blir det sådd tvil om framtida.