Så mye har Risør og Gjerstad fått for å legge til rette for digital hjemmeundervisning

Tilskuddet fra Fylkesmannen i Agder ble tildelt til infrastruktur, kompetanse og utstyr til hjemmeundervisning.