Vil senke fartsgrensen fra 60 til 40

GIR SEG IKKE: Mads Henrik Sandnes har flere ganger forsøkt å få fartsgrensen på strekningen forbi Sørlandet Feriesenter nedsatt, men han har fått vendt tommelen ned hver gang. Nå sier velforeningen at de akter å henvende seg til Statens vegvesen. – Det er veldig synd hvis det må skje en ulykke først, sier Mads Henrik Sandnes.

GIR SEG IKKE: Mads Henrik Sandnes har flere ganger forsøkt å få fartsgrensen på strekningen forbi Sørlandet Feriesenter nedsatt, men han har fått vendt tommelen ned hver gang. Nå sier velforeningen at de akter å henvende seg til Statens vegvesen. – Det er veldig synd hvis det må skje en ulykke først, sier Mads Henrik Sandnes. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen begrunner avslaget med at det ikke har skjedd noen ulykker på strekningen de siste fire årene.

DEL

Mads Henrik Sandnes ved Sørlandet Feriesenter forteller at han tre-fire ganger har sendt søknader til Statens vegvesen om å få senket fartsgrensen fra 60 til 40 kilometer i timen på fylkesvei 1 forbi feriesenteret.

– Det er utrolig mye trafikk og kaos her i sommermånedene. For det første er det trangt med bobiler og campingvogner, men det er også en lekeplass over veien, hvor det samles unger både fra campingen og de som bor her hele året, sier Mads Henrik Sandnes.

– Det har også blitt mer trafikk forbi her de siste årene på grunn av økt bebyggelse i Spirekleiv og hyttebygging i Sørlandet Ferieby, fortsetter han.

Ingen ulykker

Hver gang har Statens vegvesen avslått søknadene hans. Den siste gangen, 17. juni, etter mer enn åtte og en halv måneder behandlingstid. Sandnes smiler bare når det blir snakk om behandlingstiden.

– Dagens fartsgrense på 60 kilometer i timen på strekningen er i samsvar med fartsgrensekriterier. Strekningen oppfyller ikke kriteriene for å kunne plassere humper. Vi har sett på ulykkesstatistikken på strekningen: det har ikke vært registrert noen trafikkulykker i de siste fire år. Sommertrafikken har vi mange andre steder også. Dette gir ikke grunnlag for fartsreduksjon, heter det i svaret fra saksbehandler i Statens vegvesen, Olga Altamimi.

Men det er altså ikke første gang at Sandnes mottar et slik svar fra Statens vegvesen.

– Men jeg synes det er veldig synd hvis det skal skje en ulykke først, sier han, og legger til at han kommer til å fortsette å prøve å få fartsgrensen ned.

– Dette problemet blir mer aktuelt med årene. Det er vekst her ute, samtidig som bobilene og campingvognene bare blir større, sier Sandnes.

– Men dette gjelder bare om sommeren. Det hadde holdt med reduksjon to måneder i året, fortsetter han.

Får støtte

Mads Henrik Sandnes får også støtte av leder i Området sør for Sandnesfjorden Velforening (OSS Vel), Arvid Sollie.

– Vi ønsker at fartsgrensen skal senkes, og vi vil henvende oss til vegvesenet. Det er noe vi har på agendaen. Det er veldig viktig, for det renner på med unger her ute, og det skal være trygt for dem å gå til ballbingen og lekeplassen ved feriesenteret, sier han, og får samtidig støtte av leder av Hope IL.

– Campingen er et naturlig samlingssted for ungene som bor her, sier Knut Jørgen Hope.

Sett på kartet

Mads Henrik Sandnes sier at han får daglig henvendelser fra gjester og fastboende om trafikksikkerheten her.

– Men jeg må bare si at jeg søker hvert år, smiler han.

Sandnes skulle ønske vegvesenet kom på befaring nå under sommermånedene.

– De har nok bare sett en rett strekning på kartet. De burde vært her en ettermiddag, mener Sandnes, som håper mer trykk fra andre kan føre til at vegvesenet snur.

– Bilistene må tilpasse seg

Glenn Solberg er seksjonsleder for plan- og forvaltning hos Statens vegvesen i Aust-Agder.

– 40-sone er bare for byer og tettsteder, sier Solberg når han blir konfrontert med avslaget.

– Her har ikke veistrekningene de kriteriene som er nødvendige for å sette ned fartsgrensen. Vi må følge nasjonale føringer. Det skal være en forutsigbarhet for sjåførene, og ikke forskjellig trafikkregler i de forskjellige fylkene, sier Solberg, som bekrefter at de ofte bruker kart til å gi svar.

– Ofte bruker vi også fartsmålinger over én til to uker. Hvis fartsgrensen brytes veldig ofte kan det være en grunn til å senke den, forteller han.

Han sier at det heller ikke er vanlig med egne fartsgrenser for de forskjellige årstidene.

– Du har det i Oslo på vinteren, men det er på grunn av miljøet. Over hele Sørlandet er det mange turister om sommeren, og da må bilistene ta hensyn til trafikkbildet. Er det mye aktivitet rundt veien, må de avpasse farten, og bobilene må ta større hensyn i veikrysset, sier Solberg.

Artikkeltags