Ruud (V): – De som skal ha assistanse bør ha et reelt fritt brukervalg

Sara Sægrov Ruud mener kommunen bør inngå avtaler med minst seks leverandører.