Den selsomme saken

Et av spørsmålene vi som lokalsamfunn bør stille er dette: Hvilken påvirkning har en økende selbestand for det øvrige økosystemet?

Et av spørsmålene vi som lokalsamfunn bør stille er dette: Hvilken påvirkning har en økende selbestand for det øvrige økosystemet?

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LederTidligere denne vinteren og våren har Aust-Agder Blad gjennom en rekke artikler fokusert på den økende selbestanden i vårt distrikt. Ifølge de offisielle tellingene finnes det ikke sel i fylket. Det er opplagt feil. Et av spørsmålene vi som lokalsamfunn bør stille er dette: Hvilken påvirkning har en økende selbestand for det øvrige økosystemet?

Nærmere undersøkelser redaksjonen gjorde i saken viste både at de som forsker på fisk og de som forsker på sel ikke samarbeider, og at de som forsker på sel mener de har altfor lite ressurser til å utføre jobben de er satt til. Begge deler er bekymringsfullt. I kjølvannet av våre artikler ble et møte om selbestanden i fylket valgt åpnet for allmennheten. Dette var første skritt på veien for å anerkjenne problemet og legge en slagkraftig plan for å løse det.

Siste nytt, som AAB kunne melde tirsdag denne uka, er at fylket har tatt ytterlige eierskap til problematikken. I tillegg til at de nå presser på for at lokalbefolkningen skal bli mer hørt i forkant av den nye tellingen i august, forteller de at et forskingsprosjekt ved UIA skal se på hva selen i området faktisk spiser.

Begge deler er forsiktige gladnyheter. For å forvalte bestanden fornuftig må vi vite hva økningen i sel faktisk betyr for økosystemet totalt sett. Å kartlegge hva den spiser, for å igjen se om dette kan ha forårsaket at vi har den laveste fiskebestanden i området siden 1919, kan ikke sees på som annet enn fornuftig. Men det er en lang vei å gå. Og det vil kreve flere offentlige kroner.

Hvem skal ta ansvar for å fortsette å presse myndighetene til å ta et helhetlig miljøansvar? Hva kan du bidra med? For det handler ikke om å skyte flest mulig sel. Det handler om en sunn forvaltning av noen av våre aller viktigste ressurser.

Artikkeltags