Selger kraftverk etter strømsjokk – avviser salg av Egelands Verk

De lave strømprisene får konsekvenser for Fossberg Kraft AS.