– Selvfølgelig skal rådmannen fratre etter endt åremål

Av