Sp går i bresjen for en tillitsreform: – Vi vil ha mer folkelig deltagelse og ha tjenester nær folk

Av

Papirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt. Senterpartiet vil gi mer ansvar til de som jobber i førstelinja, i skolen, i sykehjemmene og på kontorene.