Risør By A/S: Muligheter og risiko

MÅ VEKKE ALLMENN TILLIT: - Mye avhenger at Risør By velger et styre og ansetter en daglig leder som vekker allmenn tillit og der samarbeid og profesjonalitet står foran begrensede særinteresser, mener Sigbjørn Tønnesland.

MÅ VEKKE ALLMENN TILLIT: - Mye avhenger at Risør By velger et styre og ansetter en daglig leder som vekker allmenn tillit og der samarbeid og profesjonalitet står foran begrensede særinteresser, mener Sigbjørn Tønnesland.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Les hvorfor Sigbjørn Tønnesland tror et stertk sentrum vil styrke hele kommunen.

DEL

DEBATT:Grunnleggende kommunale tjenester - som omsorg og skole - skal drives av kommunen med kommunalt ansatte på trygge arbeidsvilkår. Men noen ganger kan kommunen samarbeide med frivillige eller private næringsinteresser for å oppnå resultater som er bedre enn kommunen kan klare alene. Risør kommunes engasjement i Risør By AS er et forsøk på å forene kommune og privat næringsliv i et samarbeid som tjener både kommunen og næringslivet. Dermed hele samfunnsutviklingen.

Alt på en gang

Risør kommune støtter Risør By gjennom investering med en aksjekapital som gjennom en kraftig overkurs også tilfører selskapet en million i året i driftskapital i tre år. For å unngå kompliserte prosesser med årlige emisjoner, har kommunen bestemt å gå inn med alt på en gang når selskapet etableres. Pengene er tatt fra det kommunale investeringsfondet for kultur og næring, omtalt som ”rehab-fondet”. Pengene i fondet kom fra salg av aksjer i Agder Energi og var tiltenkt investering i et rehabiliteringssenter. Dette formålet har falt bort og fondet kan brukes til andre investeringer innen kultur og næring.

Investeringen betyr at kommunen ikke trenger å hente penger fra driftsmidler og svekke satsing på annen løpende drift. Satsingen på Risør By vil erstatte Risør kommunes årlige utgifter til turistinformasjon, som har et totalbudsjett på 860.000 kr i 2015.

Kultur som før

Siden 2011 har turistinformasjonen organisatorisk vært en del av kulturenheten i Risør kommune, og utgiftene til turistinformasjon vil derfor forsvinne fra kulturenhetens budsjett. Men denne endringen er rent budsjetteknisk og vil i liten grad gå ut over kulturaktiviteter på resten av budsjettet.

Det er ikke noe unaturlig i den praktiske og formelle etableringen av Risør By. Vi finner mange selskaper der offentlige og private går sammen for å oppnå felles mål. I noen av selskapene stiller det offentlige med mesteparten av pengene, mens private næringsinteresser gjør mye av jobben og får en eierskap til virksomheten. Et eksempel er Sørlandsporten Teknologinettverk, der det offentlige via økonomiske tilskudd tilrettelegger for å styrke næringsvekst gjennom kompetanseutvikling og samarbeid.

Næringens eierskap

Spesielt innen næringsutvikling er det viktig å trekke næringslivet selv med i selskaper og prosjekter. Dette gir eierskap og muligheter til å samle ressurser. Når kommunen nå støtter Risør By gir vi samtidig en kraftig formaning til lokal handelsstand, lokale reiselivsbedrifter og lokale gårdeiere; nå må dere samle dere og trekke sammen, nå må dere se lengre enn egen nesetipp.

Jeg bor på Sandnes og er veldig opptatt ut utviklingen i mitt nærområde. Samtidig ser jeg at hele kommunen, også utkantene,  drar nytte av et livskraftig sentrum.

Eierstyring

Den folkevalgte kontrollen over Risør By er begrenset, men tydelig. Kommuner styrer via sine to valgte styrerepresentanter og på generalforsamling.  Eierstyringen har både muligheter og begrensninger, men jeg føler meg sikker på at kommunens holdning vil bli tydelig framført og lyttet til også i Risør By.

Mye avhenger at Risør By velger et styre og ansetter en daglig leder som vekker allmenn tillit og der samarbeid og profesjonalitet står foran begrensede særinteresser.

Sigbjørn Tønnesland

Bystyrerepresentant, Arbeiderpartiet

Artikkeltags