Ser ikke noe galt i opsjonsavtalen med Akselsen

– Jeg ser ikke nødvendigvis noe galt i at en investor og utvikler kjøper tomt, utvikler konsepter og så selger eller leier ut videre. En slik løsning kan også gi god og viktig næringsutvikling. At en utvikler ønsker et opsjonsavtale for å utvikle et slikt konsept er forståelig.