Skal ta ti minutter fra Tvedestrand til Arendal på ny E18

Prosjektleder Harald Tobiassen (til høyre) og assisterende prosjektleder Øystein Lien har travle dager. Til høsten begynner arbeidene med oppstillingsplass for entreprenøren på Grenstøl. - Inngrepet der blir kolossalt, sier de.

Prosjektleder Harald Tobiassen (til høyre) og assisterende prosjektleder Øystein Lien har travle dager. Til høsten begynner arbeidene med oppstillingsplass for entreprenøren på Grenstøl. - Inngrepet der blir kolossalt, sier de. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Når nye E18 står ferdig høsten 2018, kjører du til Arendal på drøye ti minutter.

Harald Tobiassen, prosjektleder for nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal, forteller at fartsgrensen på den nye motorveien blir 110 km/t. Når vi setter oss i bilen høsten 2018, skal vi kunne kjøre til Arendal på drøye 10 minutter.

- Ja, vi har mer eller mindre fått klarsignal til å starte med en fartsgrense på 110 km/t, forteller Tobiassen.

Helt frem til Harebakken kommer vi imidlertid ikke.

- Nei, de siste to kilometrene blir skjøvet åtte månecer frem.

- Offisielt er ikke nye E18 fulllfinansiert frem til Harebakken. Budsjettet er i dag på 4,6 milliarder kroner, mens det må opp i 5,3 milliarder for å favne alt.

Kolossalt inngrep

Tvedestrand vil for alvor merke at ting skjer våren 2016.

- Uten tvil vil over 500 mann da sette i gang. Når anleggstiden er nedkortet, må vi begynne overalt samtidig.

Tobiassen forteller at prosjektet på sitt vis ikke er teknisk komplisert.

- Ikke sammenlignet med byprosjekter, men det er snakk om enorme masser, mye landskapsforming og mye logistikk. Det er fryktelig mye av alt! Og vi trenger plass. Jorda må fjernes før fjellet sprenges, og skal så tilbake etterpå, sier Tobiassen.

- Inngrepet på Grenstøl blir gigantisk. Jeg tror ikke noen helt klarer å forestille seg hvordan det blir, sier han.

Bare på Grenstøl skal det sprenges ut 1,5 millioner kubikk fjell. Til sammenligning krever en vanlig hustomt rundt 100 kubikk.

- 1,5 millioner kubikk fjell gir cirka 2,5 millioner kubikk masse. Det passer omtrent til det vi trenger til den kolossale utfyllingen. Her blir det mange billass. Det vil si, dette vil bli fraktet i enorme doinger som ikke er tillatt på veiene.

Må sperres av

Anleggsområdet ser Tobiassen for seg som avsperret.

- Dette området vil ikke lenger egne seg for søndagsturer i anleggstiden.

Likevel tenker prosjekt-‑lederen at de nysgjerrige skal få sitt.

- Vi har tanker om å montere et kamera hvor vi streamer arbeidene.

Forbereder på Grenstøl

Fysisk skal vegvesenet aller først legge til rette for entreprenøren.

- I august-september i år starter vi innledende arbeider på Grenstøl. Nede forbi søppelfyllingen skal det klargjøres et stort oppstillingsområde på 30-40 mål, blant annet med vann og kloakk. Her skal entreprenøren rigge seg til med brakker og utstyr.

Fra høsten og frem til våren blir det videre mye skauhogging og opparbeiding av anleggsveier.

- Entreprenøren må jo komme til i områdene.

Rundkjøringen på dagens E18 ved Goderstad inngår i de forberedende arbeidene.

- Den bygges ikke nå på grunn av ulykken som var der, men fordi vi må inn med enormt mye tungt maskineri. Vi tør ikke la anleggstrafikken gå på veien slik den er i dag. Det er derfor rundkjøringen kan bygges for E18-penger, forteller Tobiassen.

Opp mot hundre mann i sving

Gjengen på prosjektkontoret for E18 teller 30 mann; en blanding av nyansatte og erfarne folk hentet fra andre avdelinger hos Statens vegvesen på Harebakken.

- Men på landsbasis teller vi opp mot 100 personer som nå jobber med nye E18. Vi har leid flere konsulentselskaper. Hovedsaklig er det ingeniører, men også geologer, landskapsarkitekter og alle mulige spesialfag.

Strekningen er delt opp i to, med én gruppe som jobber med strekket Tvedestrand-Austre Moland, og én gruppe fra Austre Moland-Arendal.

- Men alt samles i én database, og alle jobber på de samme tegningene.

Tobiassen må ha alle detaljer klare når hovedarbeidene settes i gang. De utlyses i januar 2016, med fysisk oppstart i april-mai samme år.

- Da må alle detaljprosjekter være klare. Veier, broer, tunneler, ledninger, strøm, vann, overvann...

Flytter kanskje til Tvedestrand

Vegvesenets prosjektgruppe for nye E18 har vokst ut av lokalene på Harebakken, og søker nye kontorer. Fem av åtte tilbud om leiekontrakt kommer fra Tvedestrand.

- Enten havner vi i Moland Park på Longum, eller så blir det nye prosjektkontoret for E18 plassert i Tvedestrand, opplyser Harald Tobiassen, prosjektleder for det enorme veiprosjektet.

Statens vegvesen annonserte etter nye prosjektlokaler før jul.

- Vi har behov for  30 kontorplasser, 50 parkeringsplasser, resepsjon, to middels store møterom og ett stort møterom, forteller Tobiassen.

Fem aktører i Tvedestrand

Åtte aktører har bedt om å få tilbudspapirene.

- Bare sist helg meldte det seg tre nye aktører; faktisk alle fra Tvedestrand.

Oddsen kan virke god for Tvedestrand.

- Av de åtte tilbudene vi får, kommer to fra Grenstøl og tre fra Bergsmyr, opplyser Tobiassen, som personlig ikke ville ha noe imot å flytte arbeidsplassen til Tvedestrand. Det er nemlig her han bor.

- Men utfallet kan ikke bergnes ut fra statistikk, protesterer han.

- Vi tar det tilbudet som er best, og da legger vi 50 prosent vekt på løsningen og 50 prosent vekt på pris. Så spørs det hvem som klarer å rigge til det beste tilbudet.

Minimum fem år

Avgjørelsen tas i månedsskiftet januar/februar, og veifolket vil flytte inn i mai. Det er snakk om en leiekontrakt på fem år, med opsjon på ytterligere fem år.

- Nå er det mye som skjer, og mer kan det bli.

Tobiassen vil ikke ut med hvem som vil komme med tilbud, men avslører at det blir snakk om både eksisterende  bygg og brakkeløsninger.

Skjer mye østover

Allerede i april starter ombyggingen av E18 fra Vinterkjær til Tangen i Kragerø.

- Denne strekningen har minst trafikk på hele E18, så her blir det to- og trefelts vei.

Vegvesenet fikk stanset hasteopprustningen av E18 mellom Vinterkjær og Tvedestrand. Her kommer det istedet firefelts vei.

- Denne strekningen er med i vurderingen for Nasjonal transportplan. Dette er mye av grunnen til at vi må ha opsjonen på fem år, forklarer Tobiassen.

- Når vi først er i gang, er det fornuftig å fortsette med den samme gjengen.

Ikke best på nattesøvn

Før vi kan speede avgårde til nabobyen i vest, må Harald Tobiassen disponere sitt budsjett, samordne syke mengder logistikk og håndtere enorme mengder dokumenter.

- Likevel sover du godt om natten?

- Nei, det kan jeg ikke beskyldes for. Når vi har påtatt oss å gjøre dette så fort, så er det også fortere at noe glipper, Her er det mange baller å holde i luften, svarer prosjektlederen fra Tvedestrand.