Skarpe oppdrag og kontakt med barn og unge: AAB ble med politiet på jobb

AAB fikk bli med politikontaktene Margrethe Solvang og Morten Tobiassen på jobb, og fikk en prat om viktigheten av å bli kjent med folk, for eksempel førsteklassinger på barneskolene. Litt snakk om våpen, pepperspray og batonger ble det også tid til. Og ser egentlig politiet på politiserier på TV?