Disse to har større inntekt enn rådmannen

Over 30 kommunale ledere i Risør har totalt inntekt på over 18 millioner kroner.