Fare for at en steinblokk raser ut på Furøya - Overvåker «Gubben»

NVE har ikke vært inne i bildet foreløpig, men gutta som jobber på Furøya har satt opp tre fareskilt. Det er nemlig en blokk på størrelse med en buss som i verste fall kan rase ut i vannet på Harpeisodden på Furøya.