Mobbeombudet: – Skole skal høre barna

Nytilsatt mobbeombud i fylkeskommunen karakteriserer barneskolens rutinesvikt som alvorlig.