Guttene som holder kjeft

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvor store er mørketallene for mobbing i Risør og Gjerstad? Det skulle vi gjerne visst.

DEL

FRA REDAKTØRENI januar i år kom resultatene av en nasjonal undersøkelse fra Uni Research som sier at gutter sier sjeldnere fra om mobbing enn jenter. Opp mot 70 prosent av guttene holder kjeft om mobbing.

AAB gjorde da et intervju med rektor Anne Synnøve Drage og kontaktlærer Christian Schibstad ved Risør ungdomsskole – i tillegg til daværende elevrådsleder Cathrine Austenå Eriksen (15) og hennes nestleder Jakob Berge Gundersen (15). Firkløveren fortalte at de knapt hadde registrert noe mobbing på ungdomsskolen i Risør overhodet.

Bærum kommune har nylig tatt initiativ til en undersøkelse blant sine 6500 skoleelever på femte til sjuende trinn. Funnene i resultatet som nettopp kom er nedslående: Ett av fem barn gruer seg ofte til å gå på skolen. Bak svarene ligger en rekke årsaker. Å grue seg for å bli målt på prøver, å snakke foran klassen eller å møte medelever på grunn av mobbing, blir pekt på som viktige årsaker. Noen gruer seg også fordi de kjeder seg. Særlig det siste skal de forske mer på. Mest alvorlig er likevel funnene om dem som sier at de ikke har noen å være sammen med på fritiden eller i friminuttene. Bærum kommune skal ha ros for at de gjennom denne undersøkelsen tar ekstra godt tak i hvordan barn har det på skolen.

Det er flott at både skoleledelse og elevråd kan fortelle at mobbing knapt forekommer på for eksempel Risør ungdomsskole. Vel å merke hvis det stemmer. Når de store undersøkelsene som nevnt over viser at mobbing og sosial isolasjon blant barn i skolen faktisk forekommer, er det grunn til å stille spørsmål ved at det virkelig kan være sant at mobbing knapt finner sted her hos oss, selv om skolenes rutiner på området skal være gode. Særlig når vi vet at 7 av 10 gutter ikke melder fra.

Finnes mørketall? Dersom du vet om barn som blir mobbet, ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss. Vi trenger ikke skrive navn på barna, men vi vil veldig gjerne vite om det, slik at vi eventuelt kan hjelpe til med å belyse et ekstremt viktig tema.

Artikkeltags