I Risør får over 10 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Det er mer enn snittet

Av

Også i Gjerstad er tallet noe høyere enn i landet for øvrig.