Rektor: – Vi har ikke vært gode nok

Rektor ved Risør barneskole erkjenner at de ikke har hatt barna i fokus i krenkelsessaker.