Gå til sidens hovedinnhold

– Risør VGS skal bestå!

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Risør videregående skole (vgs) har krefter og kvalitet til å fylle fylkestingets vedtak om at skolen skal beholdes og videreutvikles. Men selv en av fylkets aller beste videregående skoler vil merke presset fra en ny storskole i Tvedestrand og uroen rundt en fylkessammenslåing. Nå er tida for å slå ring rundt Risør vgs, skryte av skolen der den fortjener det og se framover med kreativitet og pågangsmot.

- Like langt for mange

Risør videregående skole har blitt omtalt mye i lokale medier i det siste, og det er bra. Jeg har selv satt fram scenarioet om utfordringen fra en ny videregående skole i Tvedestrand med plass til rundt 700 elever. Denne skolen åpner til skolestart 2020 og jeg vet at mange foreldre i Gjerstad, Søndeled og andre deler av Risør allerede mer enn ser for seg muligheten av at deres barn begynner på den nye og moderne skolen. Vi skal huske på at for de fleste i Gjerstad og mange i Risør, som bruker buss til skolen, er det omtrent like langt til Mjåvann i Tvedestrand som til Hønseheia i Risør.

Dette må ikke skje

Med størrelsen på ungdomskullene framover kan den nye skolen i Tvedestrand romme alle videregående-elever i østregionen som ønsker å ta studiespesialisering (allmennfag). Det er avgjørende at det ikke skjer, og at Risør fortsatt er en skole med sterk satsing på studiespesialisering. Det er planen at skolen i Tvedestrand skal ta inn mange elever fra østre Arendal, men vi vet ikke hvor fritt eller styrt inntaket blir til videregående skoler i det nye Agder når kalenderen viser 2020.

Men en videregående skole er mye mer enn vegger og tak. Det viktigste er alle de menneskelige faktorene med gode lærere, elever som trives, oppnår gode resultater og ikke minst fullfører den videregående utdanningen. Målt på dette er Risør vgs en av de beste videregående skolene i fylket. Noe av forklaringen ligger i at skolen har en passe størrelse med rundt 300 elever som gir trygghet og oversikt. En annen forklaring er at skolen både har allmennfag og yrkesfag i fin blanding. Skolen tar også mye utfordringer med relevante skoletilbud for flyktninger som støtter raskere inkludering i samfunnet. Skolen får også midler til oppjustering av bygninger og klasserom og moderniseres stadig. Dessuten har skolen mange flinke og godt kvalifiserte lærere og er en attraktiv arbeidsplass ved nyrekrutteringer.

Oppsnakk

I uro og usikkerhet for Risør-skolens framtid må passe på ikke å glemme alle kvalitetene Risør vgs har og i alle fall ikke snakke ned skolen. Tvert i mot; vi må snakke skolen opp, være stolte av den og se mulighetene for videre utvikling.

Trass i ny skole i Tvedestrand og fylkessammenslåing vurderer jeg ikke Risør vgs som truet. Men vi må være på vakt og arbeide både politisk og administrativt. Derfor engasjerer Risør kommune seg i saken og derfor er det også fint at grupper utenfra, som studentene fra forrige ukes pop-up campus, analyserer og trekker fram både trusler og muligheter i et framtidsbilde. Vi må i dette arbeidet finne balansen mellom å satse nytt og samtidig styrke de kvalitetene skolen allerede har.

Risørs identitet

Som politiker og ordfører vil jeg arbeide hardt og målbevisst for å sikre og styrke Risør vgs. Heldigvis har Risør også dyktige og skolekyndige politikere i dagens fylkesutvalg i Aust-Agder. Jeg tenker både på fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand (KrF) og Sara Sægrov Ruud (V). Selv er jeg i god dialog med fylkesordfører Gro Bråten og de andre i Ap-gruppa. Jeg vet også at fylkestingsrepresentant Eva Nilsen fra Risør passer godt på.

Det er av veldig mange gode grunner viktig å beholde Risør vgs som en livskraftig skole. Det er viktig for elevene, en stor offentlig arbeidsplass i kommunen og viktig for vår identitet som bykommune. Jeg mener også det er spesielt viktig at ungdom i alderen 16 til 19 år bor og går på skole i hjemkommunen. Det skaper identitet og hjemstedsfølelse som preger de fleste resten av livet.

Jeg arbeider også målbevisst for Risørs tydelige plass i den nye Agder Fylkeskommune som ser dagens lys 1. januar 2020. Målet er å stryke flankene i Agder, og her har vi felles kamp med vestre Agder og innlandet. En sterk videregående skole i Risør inngår som viktigste prioritet i dette strategiske arbeidet, sammen med en bedre vei fra E18 til Risør sentrum.

- Merkelig av ledelsen

Risør videregående skole skal bestå og styrkes. Det målet er fast og tydelig.

Helt til slutt: Jeg er enig med AABs lederskribent som påpeker det merkelige i at Risør vgs ikke var bedre representert på avslutningen av en ukes pop-up campus på rådhuset i Risør sist fredag. Skolens ledelse, alle lærere og de fleste elevene hadde hatt stort utbytte av å være på rådhuset. Ikke bare hadde de fått refleksjoner om egen skole og framtida der. Lærere og elever hadde også fått møte studenter fra mange land, hørt og sett hvordan studentene arbeider med analyse og presentasjon, vært i dialog med studentene og blitt inspirert. Det hadde også vært god anledning til å møte rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder (UiA) og andre ressurspersoner.

Kommentarer til denne saken