Bekymret etter UNGdata-undersøkelsen: - Still de rette spørsmålene

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Debatt:Torsdag sist uke skrev AAB det om en undersøkelse som er utført på skoler i hele fylket. Den viser at det er alarmerende mange elever fra åttende og til tiende klasse i Risør som har forsøkt å ta sitt eget liv, og at enda flere har gjort forsøk på selvskading. De tørre tallene i denne undersøkelsen avslører at det finnes mange unge i dag som lever i veldig vanskelige livssituasjoner. Dette er dessverre ikke noe nytt. På siden «selvmord.no» står det: «Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos mennesker i aldersgruppen 15–44 år. Hos barn under 15 år er selvmord sjelden, men i aldersgruppen 15–25 år er selvmord den nest vanligste dødsårsaken.»

Ansvarlige politikere og kommunens administrasjon vil ta tak i dette. skriver avisen. Dette er veldig bra, og jeg har stor tro på at de gjør dette. Da er det viktig å stille de riktige spørsmålene: Hvorfor er det slik i dette samfunnet at barn og ungdom (og voksne i tilsvarende situasjon) kan ha et så destruktivt selvbilde uten at omgivelsene har nødvendig innsikt i dette? Hvorfor må det en slik undersøkelse til for å vekke folk til ansvar, når dette sannsynligvis er en problematikk som finnes hele tiden? Hva er det som påvirker disse unges (og andre i tilsvarende situasjoner) selvbilde? Selvmord kan kun hjelpes gjennom forebyggende arbeid. Det er ikke «sykdom» som kan helbredes i ettertid. Det må være rom og åpenhet i samfunnet så slike tabubelagte temaer kan bli synlige og vi kan være i kontakt også med det som er problematisk. Dette handler om kulturen, felleskapet, vi alle lever i. Vi ønsker naturlignok å fokusere på det positive her i livet, men det betyr ikke at alt det andre forsvinner.

Døden, sorgen, angsten, skammen, nederlagene. De er like naturlige deler av livet som gleden, velværet og stoltheten. I dag er det mange forhold i samfunnet hvor konkurranse er viktig. Hvordan virker dette inn på vår selvtillit og vår selvfølelse? Stresset rundt det å få best karakter? Være penest? flinkest? rikest? best i sport? Det er også om å gjøre å ha så mange fritidsaktiviter som mulig og det er også viktigtst å være best og flinkest her også. Avisene og internett er fulle av vinnerne som får det så fint til. Vi har alle muligheter til utdannelse og kan bli det vi vil, hvis vi bare er flinke nok.

Det er et stort press på ungdom i dag. Hvordan kan vi bare leve livet og ha det bra? I kunstparken er det for tiden en fin utstilling som ungdom her i byen har laget. Den viser mye av deres tanker og følelser. Den er et veldig viktig bidrag til Risørs kulturliv og jeg synes at de som har tatt initiativ til dette og gitt disse ungdommene oppgavene som har blitt disse uttrykkene, har gjort en fantastisk fin jobb. Jeg kan anbefale politikere og andre å se denne utstillingen.

Artikkeltags