Vil gå skolestrukturen i sømmene

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Politikerne i Gjerstad er klar over at de går inn i et vepsebol når de nå vil se nærmere på skolestrukturen i bygda.

Sist politikerne i Gjerstad kommune ville endre skolestrukturen i bygda, ble det både fakkeltog og store protester fra bygdefolket.

Nå har tiden igjen kommet for å se nærmere på om Gjerstad kan forsvare å drifte tre ulike skoler.

– Jeg har lenge vært imot at denne lille kommunen skal drifte tre skoler. Da Abel ungdomsskole ble bygd mente jeg at den burde vært bygd i tilknytning til en av barneskolene, men så ble det som det ble, sier Løite.

Først en utredning

Det var på forsommeren Arbeiderpartiet i Gjerstad initierte en gjennomgang av skolestrukturen i bygda.

I kveld skal politikerne vedta tidsrammer og betingelser for ad hoc-utvalget som skal se på skolestrukturen. I rådmannens innstilling til vedtak vil man først i mars neste år legge frem saken for politikerne.

– I første omgang blir dette en utredning som tar for seg drift og økonomien rundt skolene, en slags kartlegging , sier rådmann i kommunen, Lars Lauvhjell.

– Etter denne kartleggingen er ferdig vil den gå ut på høring til alle som er involvert, både politikere, foreldre og andre, sier Lauvhjell.

Hvordan få en best mulig skole

Løite legger vekt på at det i første omgang ikke skal vedtas eller foreslås noen form for omstrukturering av Gjerstadskolene.

– Nå skal vi først ha en nøye gjennomgang av skolene. En av de aller viktigste tingene vi skal ta med i betraktningen her er innhold, hvordan vi skal få til en best mulig skole i Gjerstad, sier Løite, som likevel ikke legger skjul på at det ligger økonomi i bunn for initiativet til å se nærmere på skolestrukturen.

– Det ble store protester og fakkeltog når vi prøvde på dette sist, men jeg har inntrykk av at dette har endret seg litt og at folk i Gjerstad faktisk forstår at vi må gjøre noen grep, sier Løite.

Slå sammen barneskolene

Det er Gjerstad kommunes anstrengte økonomi, høye avgifter og dramatiske kutt i pleie og omsorg Løite sikter til.

–Dette er ting som både smerter og er upopulært, men det er faktisk vår plikt som politikere. Folk i Gjerstad ligger også i landstoppen på kommunale avgifter, så vi kan ikke legge på mer der, sier Løite.

Etter det Aust Agder Blad erfarer er en av omstruktureringene politikerne vil se nærmere på, være å slå sammen barneskolen i Gjerstad og på Fiane og flytte den til Abel ungdomsskole.

–På Fiane har det vært plassmangel og barneskolen i Gjerstad begynner nå bli gammel, sier Løite, som er innstilt på at man skal ta seg god tid til denne prosessen.

Tiden er moden

– Jeg tror vi alle har et forhold til og ønsker å verne om skolen. Det er viktig at alle parter blir tatt med på råd i denne prosessen og at vi gjør den grundig. Men tiden er moden for å gjøre noe med skolestrukturen, mener Løite.

I rådmannens innstilling til mandatet er det satt ned to arbeidsgrupper som skal se nærmere på skolestrukturen ved de tre skolene.

Styringsgruppa vil bestå av rådmann, økonomisjef, kommunalsjef, enhetsleder for administrasjonsenheten og ordføreren. Gruppen vil ledes av rådmannen.

En arbeidsgruppe bestående av de tre rektorene, en fra teknisk i kommunen samt en fra plan, næring og kultur og en tillitsvalgt, skal selv velge leder og 

Artikkeltags