Smittesporing avsluttet i Risør

Fortsetter i kommunen der vedkommende arbeider.