Gå til sidens hovedinnhold

Smittevern og trafikksikkerhet i Krags gate

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

29. mai vedtok bystyret, mot Viktor Hauges ene stemme, å avvise alle de fire alternative forslagene fra kommunedirektøren om tiltak for å redusere biltrafikken i Risør sentrum. Jeg ble overrasket over at Risørs politikere nærmest samstemmig lot denne muligheten til å gjøre sentrum tryggere for myke trafikanter gå fra seg. I ettertid har jeg forstått at jeg ikke er alene om slike tanker og det ville ikke forbause meg om en del av de som medvirket til bystyrevedtaket ikke er så lykkelige over utfallet denne saken fikk.

Hvorfor gikk det som det gikk på møtet 29. mai? Jeg tror det kan skyldes at kommunedirektørens forslag var begrunnet utelukkende som smitteverntiltak. Dermed ble andre viktige begrunnelser for slike tiltak, som trafikksikkerhet og trivsel, nærmest irrelevante. Diskusjonen kom til å dreie seg om hva som sprer mest smitte, folk i biler eller folk på fortauet, varer inne i butikkene eller på fortauet eller kanskje også i en stengt gate.

Å endre på et vedtak som er gjort med 28 mot en stemme er neppe aktuelt, men kommunedirektøren kan etter råd fra smittevernlegen og med lov i hånd sette vedtaket til side og innføre tiltak som begrenser biltrafikken, dersom det kan begrunnes ut fra smittevernhensyn. Det hadde vært en fordel om kommunedirektøren hadde fått med seg noen signaler fra Risørs politikere om hva de ønsker seg da, og gjerne et forslag som reduserer biltrafikken uten full stenging. Det kom ingen tydelige signaler fra bystyret 29. mai.

Det er ingen dristig påstand at denne sommeren kan skape større utfordringer enn vanlig når det gjelder trafikkavvikling og parkering i Risør sentrum. Vi vil trolig få flere helger som ligner på det vi kjenner fra Trebåtfestivalen, Villvinmarkedet og Kammermusikkfesten, og det er veldig bra. Generelt vil tilstrømningen ganske sikkert øke og det er sannsynlig og ønskelig at høysesongen varer lengre enn det vi er vant til, slik at handelsstanden og restaurantene kan ta igjen noe av det tapte.

Følgene av biltrafikken i sentrum sommerstid er ikke bare et potensielt smitteproblem, den utgjør uansett en trafikksikkerhetsrisiko. Når antall parkeringsplasser er så begrenset som det er, vil fri bruk av bil i sentrum dessuten i seg selv generere økt biltrafikk ved at mange kjører rundt i sentrum på jakt etter en plass. Svært få finner plass i området nær Torget, de fleste ender til slutt opp på Tjenna, i Hasdalen, i Melkeveien eller ved Risørhuset. De hadde spart tid og unngått ergrelser dersom de hadde blitt ledet til Tjenna med en gang, eventuelt til Risørhuset eller mot Hasdalen. Dette hadde redusert trafikken i nedre del av Kragsgate betraktelig.

Flere i handelsstanden er sterke motstandere av slike restriksjoner jeg her beskriver, men som Risør allerede er vant med i de mest hektiske sommerhelgene. Det finnes likevel flere syn på saken, men de som ønsker restriksjoner velkommen er mindre høyrøstet. Da Strøget i København ble gågate i 1962 og Karl Johan i 1978, så mange på det som et nådestøt for varehandelen. Det samme har gjentatt seg i by etter by når saken kommer opp, men konklusjonen er alltid den samme, nemlig at dette er til handelsnæringens beste.

Det som har vært vanlig ved Trebåtfestivalen, og også ved andre større arrangementer, er å sette ut vakter ved Kjerrgårdsbrua og dirigere mest mulig av trafikken til Tjenna. Noen ganger har det også stått vakter ved Tårnhuset for å sørge for at de som skal til Tangen og Flisvika legger veien om Hasdalen. Dette kan praktiseres fleksibelt, ved at de som har et særlig behov for det kan slippes gjennom ned Krags gate. Begrensingen kan dessuten iverksettes først fra klokka 11.00, siden trafikken erfaringsmessig er et mindre problem tidlig på formiddagen. Det sikrer også levering av varer.

Et slikt tiltak burde ligge inne i planene for alle helger i skoleferien, ideelt sett burde det være beredskap for dette hele sommeren, slik at vakter kan settes inn etter behov. Da må det rekrutteres vakter og det vil selvsagt koste penger, men det kan vise seg å være fornuftig bruk av kommunens midler.

Og til slutt: Jeg tror de færreste ser på det som en urimelig straff å måtte gå fra Tjenna til Torget. Tvert imot er turen gjennom Trekta en attraksjon i seg selv, som jeg vet at mange besøkende setter pris på. God sommer!

Nils Vibe

Kommentarer til denne saken