Kan snøen dumpes i sjøen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Både Fylkesmannen og Risør kommune savner et nasjonalt regelverk for dumping av snø i sjøen. Per i dag er det opp til hver kommune å vurdere forurensingspotensialet i snøen. Forurensing kan være så mangt, sier miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.