Gå til sidens hovedinnhold

– Som grunneiere var vi veldig klare på at en eventuelt ny firefeltsvei nå må følge eksisterende E18

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser nedover en lang myr som billedlig nok heter Langkoven.

Dette myrdraget utgjør en markert deling av en uberørt utmark i skogen her. Men likevel ingen barriere for fri ferdsel for dyr og mennesker. Det er idyllisk og det er slik utmark skal være. Men om noen få år vil det høyst sannsynlig etableres en ny firefelts E18 rett på høyre side av denne myra. Elgfamilien som jeg har et flott bilde av ble fotografert litt lenger syd og står midt i ny veitrasé.

«Nye Veier» skal ta i bruk nesten 20 kilometer uberørt skogsmark fra Nærsbumyr i Gjerstad til Rødmyr ved Tvedestrand.

Vi som er skogeiere syd for Brokelandsheia i Gjerstad fikk vårt skogsområde bokstavelig talt delt i to diagonalt ved etablering av dagens E18. Dette er under 20 år siden. Det ble da bygd en flott «trefeltsvei». Argumentene for ikke å bygge firefeltsvei den gangen var at «det aldri ville bli behov for det på denne strekningen». Men så er det altså stortingspolitikere med Frp i spissen som fikk trumfet gjennom prestisjeprosjektet om firefelts fra Oslo til Stavanger!

Som grunneiere var vi veldig klare på at en eventuelt ny firefeltsvei nå må følge eksisterende E18. Dette ville være minst skadelig for alle parter. Både vilt, skogbruk og annen næring har tilpasset seg dagens trasé.

Når likevel Nye Veier velger en helt ny korridor i jomfruelig skogsmark så var dette en skikkelig nedtur, men det var et lite plaster på såret at en parsell av dagens E18 (såkalt næringsvei) skulle saneres og tilbakeføres til skogsmark. På denne måten ville en unngå å skape ytterligere fysiske oppdelinger av skogsmark og dermed bøte litt på skadene. Både skogbruk og viltforvaltning er faktisk næring, forskjellen er at vi fratas næringsgrunnlaget for all framtid.

Jeg registrerer at det i debatten, av enkelte, hevdes at 500 arbeidsplasser på Moland vil forsvinne dersom ikke den såkalte Næringsveien østover opprettholdes. Dette er selvsagt bare krisemaksimering. Ingen av disse bedriftene lever av tilfeldig forbipasserende på E18. Det blir dessverre litt lenger kjørevei for østgående tilkomst, men næringen forsvinner ikke. Deler av vårt næringsgrunnlag forsvinner for all framtid!

Til slutt: Jeg registrere at vår «Lokalavis for Risør og Gjerstad»(AAB) gjennom utallige avisreportasjer omtaler denne saken på en særdeles ensidig måte. Skal ikke en avis med respekt for seg selv gi en nøktern framstilling av sakene, der flere sider blir belyst? AAB omtaler saken som om det kun er Fylkesmannen (Statsforvalteren) som ønsker å tilbakeføre den aktuelle parsellen! Hadde det ikke vært god journalistikk å gå litt dypere inn i hva som ligger i innsigelsen til Fylkesmannen? Der er faktisk andre næringer både i Risør og Gjerstad som er sterkt berørte i denne saken, og som uansett mister en del av sitt næringsgrunnlag. For ikke å snakke om hensynet til viltets frie ferdsel og viltets leveområder. I et såkalt digitalt folkemøte i høst uttalte alle ordførerne i plansamarbeidet at nettopp hensynet til viltet nå vil være en prioritert oppgave! Gjelder ikke dette lenger?

Uansett, så er det skogsmark/jordbruk og vilt som er de mest skadelidende ved storstilte veiprosjekter.

Kommentarer til denne saken