Situasjonen skaper usikkerhet for dem som hører til Søndeled legekontor

Av