Situasjonen ved Søndeled legekontor: Ingen fastlege foreløpig

En midlertidig løsning med et bemanningsbyrå er nå status ved Søndeled legekontor. Fra slutten av september er det uvisst hva som skjer.