Her er veien stengt - skoleelever må gå langs riksvegen

HAR TATT SAKEN TIL FORMANNSKAPET: Stian Lund reagerer på at denne porten på Søndeled er lukket og låst.

HAR TATT SAKEN TIL FORMANNSKAPET: Stian Lund reagerer på at denne porten på Søndeled er lukket og låst. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er direkte trafikkfarlig, mener Stian Lund, som har tatt saken til formannskapet.

DEL

Veistubben det er snakk om går rett gjennom et gårdstun, mellom Søndeled skole og Sandkleiva på Søndeled.

Veien er, ifølge Stian Lund, en mye brukt vei for unger og andre året rundt, og «alle» på Søndeled kan gjøre hevd på å bruke den, mener han.

Eldre enn alle involverte

– Denne veien er brukt av skoleelever og ansatte ved skolen, av folk i nærmiljøet og andre, og har vært offentlig og tilgjengelig lenge før manns minne, sier Lund.

– Dette er en av de aller første innfartsveiene til Søndeled, og det å gå hen og sperre dette reiser en masse viktige prinsipielle spørsmål, mener Lund.

– Denne veien ble brukt i sammenheng med Søndeled kirke, som er fra 1150, og dette er veien som alle brukte før. Historisk sett er det også en gammel skysstasjon i sammenheng med denne veistubben, sier Lund.

Nå er veien sperret helt av, med hengelås og skilt.

– Det er et gjerde på veien som grunneieren nå har satt hengelås på, og gjort alt utilgjengelig.

– Nå må skolebarna som kommer fra den siden gå langs riksvegen for å komme til skolen. Det er jo direkte trafikkfarlig, understeker Lund.

Ny vei

Grunneieren sier til Aust Agder Blad at han har forståelse for at lokalsamfunnet vil bruke veien, og mener at sperringen er feil, så er svaret nei.

– Det er anlagt ny vei som skal brukes til dette, sier grunneieren.

Årsaken til at veien nå er utilgjengelig er at trafikken igjennom tomta er plagsom.

– Det er veldig plagsomt å ha denne trafikken igjennom tomta. Hundrevis av unger går igjennom tomta når det er skirenn her ute, og det er nærmest daglig skoleklasser som bruker veien. Det er rett og slett plagsomt.

Til veiretten og spørsmålet rundt det er avklart håper grunneier at folk respekterer stengselet.

– Jeg håper folk viser respekt veien og tomta til dette er avklart.

Så mye mer har ikke grunneren å si om saken.

– Jeg vil ikke si så mye mer om dette nå, før veiretten er avklart. Jeg venter både på egne jurister men også kommunen som skal si noe i denne saken, sier eieren.

Formannskapet

Stian Lund kan fortelle at saken rundt veistubben har vært et hett tema blant lokalbefolkningen på Søndeled siden problemene startet for et drøyt halvannet år siden.

– Det har vært diskusjoner om dette i et års tid, men det er nå nylig at vedkommende har satt hengelås på grida, sier han.

Lund tok saken opp i formannskapet på tirsdag. Rådmann Odd Eldrup Olsen kunne fortelle at kommunen har begynt å jobbe med saken.

Bedt om juridisk bistand

– Vi har vært i kontakt med grunneier og bedt om en forklaring på hvorfor veien er stengt. Grunneieren sa da at vedkommende ville gå igjennom de juridiske aspektene ved saken, og komme tilbake til oss.

Kommunen har dog i mellomtiden selv sett på hvilke juridiske hjelpemidler de kan utforske.

– Vi har hatt et møte med fylkesmannen om dette for å se hvilke anledninger lovverket bry på i slike tilfeller. I tillegg har vi bestemt oss for å involvere advokatkontoret til kommunen, Kluge og Co, og bedt de komme tilbake til oss med sin juridiske vurdering av saken. Så fort noe informasjon rundt dette foreligger, så vil vi komme tilbake til formannskapet med det, sa Olsen.

Lund vil ikke gi seg med denne saken før den er løst i hans favør.

– Jeg kommer til å ønske å kjøre denne saken helt ut. Dette er viktig for oss på Søndeled, og vi må få en avklaring på dette, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken