Lei av båtdumping: –Den kom inn her i slutten av juni, siden har den ligget her

Stian Lund er fortvilet, i sommer la det til en båt ved brygga på Søndeled utenfor Kiwi. En brygge som Lund har driftsansvaret for, men eieren av båten kan ikke lokaliseres, ifølge Lund.